Compartimentul lucrari și achiziții publice și evidența și urmarire executare contracte

Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail sau folosind formularul de contact de mai jos.

Zsolt Jakab
Compartimentul lucrări și achizitii publice și evidență și urmarire executare contracte
Zsolt Jakab
zsolt.jakab@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Obiectul de activitate:

  1. Intocmeste in trim. IV al fiecărui an propunerea de Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul următor;
  2. Intocmeste Programul Anual al Achizitiilor Publice, cu respectarea prevederilor legale privind Achizitiile publice, urmare a solicitărilor serviciilor si compartimentelor
  3. Participă alături de servicii la stabilirea prioritătilor si a calendarului achizitiilor;
  4. Participă la elaborarea documentatiei de licitatie sau ofertă publică (caiete de sarcini, fise tehnologice, estimări valorice, clauze tehnice contractuale);
  5. Lansează procedurile in SEAP,cu respectarea pasilor din H.G. nr. 925/2006 si OUG nr.34/2006.
  6. Verifică dacă actele normative care reglementează achizitiile publice prevăd că acestea să fie studiate de anumite institutii si organisme, anterior lansării documentatiilor pentru efectuarea achizitiilor si sustine documentatiile transmise pentru studiere;
  7. Asigură Documentatia necesară organizării achizitiilor executării investitiilor publice si desfăsurarea acestora in conditiile reglementărilor in vigoare la data organizării lor;
  8. Verifică si transmite instructiunile de participare ofertantilor, in vederea organizării procedurilor de achizitii publice (bunuri, servicii si executia lucrărilor) din bugetul local;
  9. Asigură constituirea si restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitii, in acest scop făcand mentiuni (sub semnătură) pe documentele primite de la participanti;
  10. Transmite documentele de adjudecare a achizitiilor publice factorilor mentionati in actele normative in baza cărora s-au organizat achizitiile si/sau in reglementări interne;
  11. Organizarea achizitiilor bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse in lista de dotări independente, după aprobarea bugetului municipal;
  12. Organizeaza si intocmeste documentatia de atribuire pentru concesiunea de terenuri, conform OUG nr.54/2006;
  13. Asigură protejarea proprietătii intelectuale si /sau a secretelor comerciale ale participantilor, precum si protejarea intereselor institutiei si a confidentialitătii, in limitele prevăzute in cadrul legal si /sau cel intern existent, la organizarea licitatiilor si pe parcursul desfăsurării lor;
  14. Transmite situatiile legale privind programul achizitiilor publice la DGFP si ANRMAP;
  15. Transmite toate documentele solicitate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul legal de transmitere;
  16. Transmite toate documentele solicitate de către observatorii desemnati de DGFP – Unitatea de verificare a Achizitiilor Publice, in termenele legale;
  17. Intocmeste si transmite situatii privind achizitiile publice institutiilor statului;
  18. Asigura indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, asa cum sunt acestea prevăzute de ordonanta de urgenta;
  19. Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
  20. Constituie si păstreaza dosarul achizitiei publice.
  21. Intocmeste anunturile de publicitate pentru concesionarea bunurilor proprietate publica, conform O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică respective pentru procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, conform HG nr.841/1995.

  Atributii legate de activitatea de Investitii:

  1. Intocmeste programul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare realizării obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local ;
  2. Face preselectia (agrearea) societatilor comerciale care au ca obiect de activitate intocmirea documentatiilor tehnico-economice de specialitate ;
  3. Colaborează permanent cu proiectantii in procesul de elaborare a documentatiilor tehnicoeconomice;
  4. Analizează documentatiile tehnico-economice ale investitiilor publice, si participă la intocmirea documentelor necesare pentru avizarea si aprobarea acestora;
  5. Culege informatii si primeste documente aprobate care justifică necesitatea si oportunitatea inscrierii in lista de investitii a cheltuielilor de capital;
  6. Intocmeste programul de investitii si il prezintă pentru analiză comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  7. Intocmeste listele anuale pentru lucrările de investitii in continuare si pentru obiectivele noi de investitii planificand fondurile necesare finalizării acestora;
  8. Face propuneri de completare sau dezvoltare ale investitiilor de lucrări edilitare (retele de apă potabilă, retele de canalizare, retele gaze etc.);
  9. Intocmeste Documentatia necesară pentru deschiderea finantarii pentru obiectivele prevăzute in programul de investitii si urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura incadrarea in alocatiile aprobate;
  10. Impreună cu beneficiarii sau administratorii directi intocmeste, urmăreste si răspunde de programele de finantare a obiectivelor de investitii ;
  11. Intocmeste propunerea de angajare a cheltuielilor de capital pentru obiective prevăzute in programul de investitii in limita prevederilor acestuia;
  12. Colaborează cu Consiliul Judetean pentru asigurarea si urmărirea cheltuirii fondurilor din bugetul de stat care se alocă prin Consiliul Judetean, precum si a sumelor alocate pentru echilibrarea bugetului local;
  13. Urmăreste realizarea investitiilor către unitatile subordonate Consiliului Local;

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide