Compartimentul Secretariat-Registratură, Relații cu Publicul

Lavinia Maier
Compartimentul secretariat, registratură, relații cu publicul
Lavinia Maier
lavinia.maier@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Compartimentul are urmatoarele atributii:

  1. Asigura legatura permanenta cu publicul; asigură indrumarea si consilierea cetătenilor privind solicitările acestora
  2. Pune la dispozitia solicitantilor formularele necesare solicitărilor
  3. Asigura primirea si inregistrarea sesizarilor cetatenilor, a solicitarilor, a reclamatiilor adresate Primariei si Consiliului Local; distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate, in vederea solutionarii in termenele legale, tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei;
  4. Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora; Asigură eliberarea si transmiterea documentelor către solicitanti si tine evidenta confirmărilor de primire si a retururilor in registru special sau informatic;
  5. Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe care le inainteaza spre inregistrare;
  6. Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;
  7. Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;
  8. Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;
  9. Afisarea diferitelor comunicari la avizierul Primariei;
  10.  Asigură evidenta timbrelor si efectelor postale;
  11. Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei orasului Dumbraveni;
  12. Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului.
  13. Expedieaza raspunsurile la petitiile adresate Primarului
  14. Asigura informarea publicului asupra metodologiei de lucru a Primariei cu privire la intocmirea dosarelor de obtinere a autorizatiilor de functionare (privatizare), certificate de urbanism, autorizatii de constructii diverse si a locuintelor,probleme de fond funciar, audiente, ajutoare sociale,etc.
  15. Asigură realizarea lucrărilor secretariatului Primăriei Orasului Dumbraveni si intocmeste răspunsuri la corespondenta curentă referitoare la activitatea proprie;
  16. Programarea audientelor la conducerea Primăriei Orasului Dumbraveni si urmărirea solutionării problemelor respective ;
  17.  Operarea in calculator a documentelor de la si către alte compartimente;
  18. Crearea si actualizarea permanentă a unei baze de date referitoare la orarele, institutiile si persoanele aflate in colaborare cu Primăria Orasului Dumbraveni ;

  Alte atributii

  Chirii

  1. intocmeste dosarele si incheie contractele de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decit cea de locuinta si pentru garaje;
  2. urmareste derularea contractelor de inchiriere(calculul chiriei, incasarea chiriei, restantele la plata chiriei) si face demersuri pentru recuperarea chiriilor restante;
  3. propune actionarea in instanta a chiriasilor rai-platnici;

  Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail  sau folosind formularul de contact .

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide