Compartimentul proiecte cu finanțare internațională

Obiectul de activitate al Biroului il constituie initierea si implementarea proiectelor cu finantare europeana si alte fonduri internationale, utilizand strategiile managementului de proiect. In sensul Legii nr. 339/03.12.2007 prin management de proiect se intelege metodologia de initiere, promovare, conducere, monitorizare si evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu si standardelor internationale ale asociatiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial.

Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail sau folosind formularul de contact de mai jos.
  [recaptcha]

  Atributii:

  1. Asigura pregatirea cererilor de finantare insotite de intreaga documentatie necesara pentru asigurarea eligibilitatii proiectelor promovate de Primaria Dumbraveni, proiecte ce pot beneficia de cofinantare din programe europene nerambursabile;
  2. Colaboreaza cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene in problematica administratiei publice locale;
  3. Intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la nivelul orasului;
  4. Asigura activitatea necesara armonizarii si modernizarii structurii si atributiilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
  5. Coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa rambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
  6. Participa impreuna cu Serviciul Buget Finante Contabilitate-Impozite si Taxe la fundamentarea sumelor ce se vor inscrie in buget la pozitia “Contributia orasului Dumbraveni la cofinantarea proiectelor”;
  7. Prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare internationala si din fonduri europene;
  8. Coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara nerambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
  9. Organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie intruniri cu serviciile Primariei orasului Dumbraveni responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finantare nerambursabila si luarea masurilor, dupa caz.
  10. Executa lucrari de registratura si relatii cu publicul si inlocuieste persoana responsabila cu registratura ,relatii cu publicul,
  11. Intocmirea adeverintelor din cadrul Compartimentului Agricol (adeverinte de teren, adeverinte APIA,etc),
  12. Intocmirea adeverintelor din cadrul Serviciului „Buget Finante Contabilitate – Impozite si taxe”,
  13. Redactarea documentelor din cadrul Compartimentului de Urbanism,
  14. Inregistrarea in registru a autorizatiilor de construire si urbanism din cadrul compartimentului Urbanism,
  15. Intocmirea si redactarea proceselor verbale a sedintelor Consiliului Local, cand responsabila cu intocmirea acestor documente nu este prezenta,
  16. Responsabila cu evidenta si completarea documentatiilor si situatiilor privind dezvoltarea socio-economica a orasului,
  17. Redactarea documentelor intocmite de viceprimarul si alte documente din cadrul institutiei,
  18. Deplasarea in teren ca reprezentant al institutiei pentru efectuarea anchetelor sociale.
  19. Transmiterea informariilor de plata, somatiilor si titlurilor executorii cetateniilor orasului.
  20. Verificarea proceselor verbale de constatare a contraventiei si intocmirea documentelor in vederea inlocuirii amenzii aplicate cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, intocmirea documentelor in vederea popririlor asupra disponibilitatilor banesti a contribuabililor.

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide