Compartimentul de Asistență Socială

Asistenta Sociala

– Cerere întocmită de unul dintre membri familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile
– Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
– Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
– Certificat de naştere pentru personale în vârsta de până la 14 ani
– Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate
– Acte doveditoare:
– Salariul şi alte drepturi salariale
– Pensii
– Alte drepturi de asigurări sociale
– Indemnizaţii cu caracter permanent
– Burse
– Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale.
– Alte surse de venit obţinute din alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse.
– Adeverință de venit eliberată de Agenţia Judeţeană a Finațelor Publice Sibiu, care să ateste faptul că persoanele apte de muncă nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat său persoană autorizată să desfăşoare o activitate independenta.

– Cerere
– Certificatul de deces (original şi xerocopie)

– Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
– Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
– Certificat de naştere pentru personale în vârsta de până la 14 ani
– Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din:
– Salariul şi alte drepturi salariale
– Pensii
– Alte drepturi de asigurări sociale
– Indemnizaţii cu caracter permanent
– Burse
– Act constatator al situaţiei de necesita

Documentaţia necesară:
(acte necesare pentru solicitant şi pentru membrii familiei)
– Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile
– Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
– Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
– Certificat de naştere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani
– Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate
– Acte doveditoare:
– Salariul şi alte drepturi salariale
– Pensii
– Alte drepturi de asigurări sociale
– Indemnizaţii cu caracter permanent
– Burse
– Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din:
– vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale
– Alte surse de venit obţinute din:
– Creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse
– Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţei de munca care să ateste faptul că persoanele apte de munca care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat său persoană autorizată să desfăşoare o activitate independenta sunt luate în evidentă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională.

Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani /stimulent;
Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
Certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie (copie xerox şi original);
Certificatul de casătorie (copie xerox şi original);
Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului – pentru acordarea dreptului la stimulent, conform prevederilor prezenţei ordonanţe de urgenţă;
Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator; (în cazul în care titularul solicită dreptul la stimulent imediat după terminarea concediului de maternitate);
Extras de cont (BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, AŢE Bank, GarantiBank, Înţesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Millennium, Credit agricole)

Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

Inchide