Compartimentul Evidența Persoane

SOLICITARI LEGATE DE CARTEA DE IDENTITATE

 • Certificatul de naştere al minorului în original şi xerocopie
 • Actele de identitate ale ambilor părinţi al părintelui la care este încredinţat (în cazul în care părinţii sunt divorţaţi) al tutorelui sau reprezentantului legal, (în original şi xerocopii). Prezenţa părintelui sau reprezentantului legal este obligatorie, împreună cu minorul
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Certificatul de căsătorie sau sentinţa de divorţ a părinţilor (după caz); în sentinţă trebuie să se specifice la care din părinţi este încredinţat minorul, în original şi xerocopie
 • Actul de spaţiu al părinţilor (părintelui la care este încredinţat), în original şi xerocopie; dacă părinţii minorului nu sunt proprietari ai locuinţei, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica «Consimţământul titularului spaţiului de locuit»
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate (care se primeşte de la ghişeu, se completează pe loc, se semnează de către minor şi de către părinte).
 • Actul de identitate expirat; persoanele care posedă carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător
 • Certificatul de naştere în original şi xerocopie
 • Certificatul de căsătorie în original şi xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi xerocopie (în cazul persoanelor divorţate)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original şi xerocopie, (în cazul persoanelor văduve)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (în original şi câte o xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate (care se primeşte de la ghişeu şi se completează pe loc).
 • Actul de identitate; persoanele care posedă carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător
 • Certificatul de naştere în original şi xerocopie
 • Certificatul de căsătorie în original şi xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi xerocopie (în cazul persoanelor divorţate)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original şi xerocopie, (în cazul persoanelor văduve)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (în original şi câte o xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei  sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate (care se primeşte de la ghişeu şi se completează pe loc).
 • Actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original şi xerocopie, (acolo unde este cazul);
 • Actul de identitate; persoanele care posedă carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător
 • Certificatul de naştere în original şi xerocopie
 • Certificatul de căsătorie în original şi xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi xerocopie (în cazul persoanelor divorţate)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original şi xerocopie, (în cazul persoanelor văduve)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (în original şi câte o xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei  sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate (care se primeşte de la ghişeu şi se completează pe loc).
 • Actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original şi xerocopie, (acolo unde este cazul);
 • Certificatul de naştere în original şi xerocopie
 • Certificatul de căsătorie în original şi xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi xerocopie (în cazul persoanelor divorţate)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original şi xerocopie, (în cazul persoanelor văduve)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (în original şi câte o xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Alt document cu fotografie de dată recentă (paşaport, permis de conducere, carte de alegător, livret militar, diplomă, legitimaţie de serviciu) – în original şi xerocopie
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate (care se primeşte de la ghişeu şi se completează pe loc).
 • Vechiul act de identitate expirat, deteriorat etc. (când există)
 • 3 fotografii de dimensiunile 3/4 cm, având în partea de jos o bandă albă, lată de 7 mm
 • Un alt document personal cu fotografie de dată recentă (paşaport, permis de conducere, carte de alegător, diplomă, legitimaţie de serviciu) în original şi xerocopie
 • Certificatul de naştere în original şi xerocopie
 • Certificatul de căsătorie în original şi xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi xerocopie (în cazul persoanelor divorţate)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original şi xerocopie, (în cazul persoanelor văduve)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (în original şi câte o xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate (care se primeşte de la ghişeu şi se completează pe loc).
 • Paşaportul emis de autorităţile române, aflat în termen de valabilitate, în original şi xerocopii după fila cu fotografie şi datele personale, fila în care este aplicată menţiunea de „cetăţean român cu domiciliul în străinătate
 • Certificatul de naştere în original şi xerocopie
 • Certificatul de căsătorie în original şi xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi xerocopie (în cazul persoanelor divorţate)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original şi xerocopie, (în cazul persoanelor văduve)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (în original şi câte o xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • 3 fotografii de dimensiunile 3/4 cm, având în partea de jos o bandă albă, lată de 7 mm
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei sau de la orice oficiu poştal în valoare de  1 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate provizorii
 • Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (care se primeşte de la ghişeu, se completează pe loc şi se semnează în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor de către solicitant)
 • Dovada de cetăţenie obţinută de la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau de la Ambasada/Consulatul României din ţara de provenienţă (original şi 2 xerocopii)
 • Actul de identitate (buletinul) emis de ţara de unde provine, în original şi 2 xerocopii (dacă i s-a eliberat); pentru apatrizi – permisul de şedere în România
 • Paşaportul emis de ţara de provenienţă, în original (dacă i s-a eliberat) şi câte 2 xerocopii după fila cu fotografia titularului şi fila cu cea mai recentă viză de intrare în România (dacă la graniţă s-a legitimat cu paşaportul străin)
 • Certificatul de naştere emis autorităţile române, respectiv Serviciul de Stare Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, Bucureşti, în original şi 2 xerocopii; Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite), în original şi 2 xerocopii
 • Sentinţa de divorţ din ţara de origine, investită de o instanţă românească, rămasă definitivă şi irevocabilă (în cazul persoanelor divorţate), cu excepţia divorţurilor pronunţate în state membre ale U.E.; (tradusă şi legalizată, în original şi 2 xerocopii)
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori incluşi în paşaportul persoanei (în original şi câte 2 xerocopii)
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se primeşte de la lucrător şi se completează pe loc)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Permisul de şedere emis de Oficiul Român pentru Imigrări

SOLICITARI VIZA RESEDINTA (FLOTANT)

 • Actul de identitate al celui care solicită viza de reşedinţă
 • Actul de identitate al titularului spaţiului de locuit
 • * Actul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Cerere-tip, care se primeşte de la ghişeu şi se completează pe loc de către solicitant şi, unde este cazul, şi de către proprietar

SOLICITARI CU PRIVIRE LA CETATENIE

 • Actul de identitate emis de autorităţile române, cu care se legitimează în faţa lucrătorului din ghişeu (original şi xerocopie)
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau timbre fiscale mobile
 • Cerere de mână – model tip
 • Paşaportul emis de autorităţile române, cu care se legitimează în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor din ghişeu (original şi xerocopie) – chiar dacă este expirat
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau timbre fiscale mobile
 • Cerere de mana tip
 • Actul de identitate în xerocopie
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la Trezorerie în valoare de 22 RON
 • Cerere de mana – model tip
 • Dovada de cetăţenie obţinută de la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (sau de la Ambasada/Consulatul României din ţara de provenienţă), pentru persoanele plecate înaintea anului 1989 şi cărora li s-a impus RENUNŢAREA la cetăţenia română sau le-a fost RETRASĂ
 • Actul de identitate (buletinul) emis de ţara de unde provine, în original şi 2 xerocopii (dacă i s-a eliberat)
 • Paşaportul emis de autorităţile române, cu viza de „Cetăţean român cu domiciliul în străinătate”, în original şi câte 2 xerocopii după fila cu fotografia titularului şi fila cu menţiunea de cetăţean român cu domiciliul în străinătate
 • Paşaportul emis de ţara de provenienţă, în original (dacă i s-a eliberat) şi câte 2 xerocopii după fila cu fotografia titularului şi fila cu cea mai recentă viză de intrare în România (dacă la graniţă s-a legitimat cu paşaportul străin)
 • Certificatul de naştere emis autorităţile române, respectiv Serviciul de Stare Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, Bucureşti, în original şi 2 xerocopii; Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite), în original şi 2 xerocopii
 • Sentinţa de divorţ din ţara de origine, investită de o instanţă românească, rămasă definitivă şi irevocabilă (în cazul persoanelor divorţate), cu excepţia divorţurilor pronunţate în state membre ale U.E.; (tradusă şi legalizată, în original şi 2 xerocopii)
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori incluşi în paşaportul persoanei (în original şi câte 2 xerocopii)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei municipiului Sibiu sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se primeşte de la lucrător şi se completează pe loc)
 • Certificatul de dobândire a cetăţeniei române, eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor cetăţeneşti (în original şi 2 xerocopii)
 • Actul de identitate (buletinul) emis de ţara de origine, în original şi xerocopie
 • Paşaportul emis de ţara de origine, în original şi xerocopie
 • Certificatul de naştere şi căsătorie (după caz) transcris şi emis de Starea Civilă a Consiliului Local al Sectorului 1, Bucureşti (original şi xerocopie)
 • Sentinţa de divorţ din ţara de origine, investită de o instanţă românească, rămasă definitivă şi irevocabilă (în cazul persoanelor divorţate), cu excepţia divorţurilor pronunţate în state membre ale U.E. şi Republica Moldova (tradusă şi legalizată, în original şi xerocopie)
 • Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi xerocopie; în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, prezenţa proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”
 • Dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON, prin chitanţă de la Casieriile Primăriei sau timbre fiscale mobile
 • Chitanţă de la casieriile Primăriei sau de la orice oficiu poştal în valoare de  7 RON, reprezentând taxa de emitere a cărţii de identitate
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se primeşte de la lucrător şi se completează pe loc)

Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

Inchide