Serviciul Public de Administrarea domeniului public și privat

Călin Petri
Administrator public
Călin Petri
calin.petri@primariadumbraveni.ro
Hoaghea Ioan
Serviciul public de administrarea domeniului public și privat
Hoaghea Ioan
ioan.hoaghea@primariadumbraveni.ro

AJOFM – Muncitori Necalificați

Piata muncii a suferit schimbari puternice în ultimul deceniu. Modificarile aparute au creat nevoia unei noi institutii. Una moderna, flexibila cu...

Invata mai mult

Compartimentul Administrativ Gospodăresc

Personalul angajat în cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc desfăşoară activităţi administrative, de protocol, gospodărire...

Invata mai mult

Atributii:

 1. Asigură intocmirea proceselor-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din Primăria Orasului Dumbraveni, care sunt date spre folosire serviciilor publice;
 2. Asigură deservirea in bune conditii a centralei telefonice;
 3. Efectuează lucrările de fotocopiere, solicitate de serviciile Primăriei Orasului Dumbraveni si Serviciile publice aflate sub autoritatea acesteia;
 4. Asigură intretinerea si gararea masinilor in garajul Primăriei Orasului Dumbraveni;
 5. Organizează si asigură accesul in sediul Primăriei, a personalului din aparatul propriu de specialitate si a altor persoane, precum si paza generală a imobilului, impreună cu Compartimentul Protectie Civilă;
 6. Intocmeste planul de evacuare a personalului si publicului, in caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor in clădiri si asigură instruirea intregului personal asupra regulilor generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor, impreună cu Compartimentul Protectie Civilă;
 7. Răspunde de buna gospodărire si pază a bunurilor aflate in administrarea Primăriei orasului Dumbraveni;
 8. Tine evidenta tehnico-operativă a valorilor patrimoniale si a altor mijloace materiale, precum si a clădirilor aflate in administrarea Primăriei Orasului Dumbraveni;
 9. Asigură repararea, intretinerea si folosirea ratională a clădirilor, instalatiilor, celorlalte mijloace fixe si a obiectelor de inventar si urmăreste miscarea acestora de la un loc de folosintă la altul;
 10. Intocmeste formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili;
 11. Controlează modul de folosire a bunurilor si ia măsuri pentru intretinerea si repararea acestora, precum si scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozitiilor legale;
 12. Asigură si controlează aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor din imobile;
 13. Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate in administrarea Primăriei Orasului Dumbraveni si propune măsuri de recuperare a acestora;
 14. Asigură efectuarea de inventarieri periodice si anuale a patrimoniului institutiei si urmăreste luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora;
 15. Face propuneri si urmăreste indeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, intocmind documentele necesare;
 16. Asigură incheierea si executarea contractelor pentru energie electrica, apă, gaze naturale si diverse prestări de servicii, si ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor naturale, hartiei, rechizitelor si a altor materiale de consum, si asigură perfectarea contractelor de asigurare de bunuri;
 17. Organizează si asigură efectuarea curăteniei in birouri si celelalte incăperi si spatii aflate in folosinta institutiei, precum si a căilor de acces in clădiri;
 18. Face propuneri pentru planul de investitii necesare bunei functionări a serviciilor publice, precum si privind reparatii la imobil, la instalatiile aferente si celelalte mijloace fixe aflate in administrare, urmăreste realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea receptiei acestora si asigură efectuarea decontărilor;
 19. Intocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare privind materiale de intretinere, inventar gospodăresc si rechizite de birou pentru aparatul executiv, precum si pentru planul de aprovizionare tehnico-materială cu utilaje, mijloace si accesorii specifice combaterii incendiilor si emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat;
 20. Organizează activitatea de exploatare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora si ia masuri operative de remediere a deficientelor constatate;
 21. Intocmeste situatia zilnică a consumurilor de carburanti si lubrifianti pentru mijloacele de transport auto din dotarea institutiei si administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanti pe fiecare autovehicul;
 22. Organizează si asigură accesul in sediul Primăriei Orasului Dumbraveni a personalului din aparatul de specialitate si a altor persoane, precum si paza generală a imobilului;
 23. Săptămanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru solutionare;
 24. Propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri de prevenire si stingere a incendiilor la imobilele Primăriei Orasului Dumbraveni cu Compartimentul Protectie Civilă;
 25. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
 26. Asigură inregistrarea corespondentei primite in cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite;
 27. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, Hotărari ale Consiliului Local, Dispozitii ale Primarului Orasului Dumbraveni ori primite de la sefii ierarhici.
Formular de Contact


  [recaptcha]

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide