Emanuela Csiki

COMPARTIMENTUL TAXE ȘI IMPOZITE

Emanuela Csiki – Inspector

Tel: 0369405009

Email: emanuela.csiki@primariadumbraveni.ro

Experienţa profesională

Perioada

2007-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Inspector comp. proiecte cu finantare internationala

Activităţi şi responsabilităţi principale

  • Coordonarea proiectelor pe intreaga durata de desfasurare a acestora: planificarea activitatilor si gestionarea resurselor, identificarea riscurilor, implementarea, analiza stadiului de indeplinire a indicatorilor, monitorizarea si raportarea pentru proiectul bServicii de calitate furnizate de Primaria Dumbraveni prin implementarea solutiei informatice de gestiune documente si registratura electronica- cod SMIS 11339;
  • Analiza eficienta a comunicarii cu autoritatile de management, coordonarea elaborarii materialelor solicitate, evaluarea feed-backului obtinut, solutionarea eventualelor solicitari din partea acestor institutii;
  • Diseminarea informatiilor, intocmire cereri de finantare si studii de fezabilitate, intocmire dosare de finantare; management identitate vizuala, intocmire analiza si rapoarte de evaluare in urmatoarele proiecte, organizarea intalnirilor de proiect

Numele şi adresa angajatorului

Primaria Dumbraveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management de proiect

Perioada

2002-2006

Funcţia sau postul ocupat

Administrator

Activităţi şi responsabilităţi principale

  • raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati, evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei ,
  • prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti, tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor ,
  • are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca;
  • organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in vigoare;
  • organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare;
  • raspunde de inregistrareasi miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.)
  • formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica.

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sc Gil-com Srl –Dumbraveni

Conducere/ Administrare

Educaţie şi formare

Perioada

1996-2000

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Managementul firmei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior

Perioada

1992-1996

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Profilul real-Informatica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul teoretic Dumbraveni

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Bacalaureat

Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

Inchide