Gheorghe Tamaș

Secretar

Gheorghe Tamaș

Email: tamas.gheorghe@primariadumbraveni.ro

Principalele atribuții

a)avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;

b)participă la şedinţele consiliului local;

c)asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar;

d)organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

e)asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f)asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;

g)pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h)alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar,  după caz.

Compartimente in subordine

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca Orasului Dumbraveni

Citeste mai mult
Compartimentul Secretariat-Registratură, Relații cu Publicul

Compartimentul Secretariat-Registratură, Relații cu Publicul

Asigura informarea directa a persoanelor cu privire la domeniile de competenta ale Unitatii Administrativ Teritoriale.

Citeste mai mult

Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

Inchide